life & teen coach

Mgr. Emőke Benková, ACPC

TVOJ SPRIEVODCA
K ÚSPEŠNÉMU PREKONÁVANIU VÝZIEV

Máš právo sa opýtať, prečo práve ja ti pomôžem? Dôvodov je niekoľko:

Tento život je vaše dobrodružstvo, a kam vaša cesta povedie, 

rozhodujete len vy sami.

Tobias Beck

"Moja osobná skúsenosť je veľmi pozitívna a môžem ju vrelo odporučiť každému, kto potrebuje viesť procesom nachádzania a spoznávania odpovedí na dlho otvorené otázky, ale hlavne mu ukáže, aké je dôležité sa neprestávať pýtať samého seba a vedieť sa pýtať tie správne otázky. Všetky naše stretnutia sa niesli v príjemnej atmosfére aj napriek tomu, že som riešila zložité a komplexné dilemy."
Janka Borošová
klient Nové Zámky

S čím som sa stretla na mojej ceste?

 • Občas zablúdite a zrazu neviete ako a kam ďalej.
 • Skúšate, ale nedarí sa vám prísť do cieľa.
 • Dobre mienené rady, s ktorými sa nestotožňujete, predlžujú cestu.
 • Páčiť sa okoliu za každú cenu môže byť slepá ulička.

 • Ísť po vyšliapanej ceste nemusí byť to najlepšie.
 • A prečo sa vôbec vydať na cestu?
 • Prokrastinácia, teda odkladanie prvého kroku z rôznych dôvodov, môže viesť k strate cieľa.

 

 • Ako nabrať energiu a motiváciu pred dôležitým krokom?
 • Riešení je viac, ale ktoré si vybrať?
 • Dokážem to?
 • Vlastne prečo? Veď už je neskoro.

 

žiarovka

MOJA Ponuka pre tínedžerov
a mladých dospelých:

Máš pocit, že sa strácaš v spleti povinností, záujmov, dostávaš sa do konfliktov s inými, nerozumieš tomu čím prechádzaš, tvoje pocity sú počas dňa protichodné, tvoje emócie sa striedajú od tých najhorších až po najlepšie, cítiš sa pod tlakom, nevieš ako ďalej?

Vieš kde sa nachádza kľúč k riešeniu? 

Je v tvojich rukách. Riešenie si vyžaduje otvorenú myseľ a rozhodnutie, že je čas na zmenu.  Otázkou je, na koho sa obrátiť, keď sa chceš naučiť ako nájsť riešenia, ako zmeniť tvoju situáciu. Okrem toho, že sa môžeš obrátiť na najbližšie okolie, môžeš sa samozrejme obrátiť aj na profesionála.  

Kúzlo koučovania spočíva v tom, že prostredníctvom mojich otázok nájdeš riešenia, ktoré sú pre teba najlepšie,  prostredníctvom uvedomení si naplánuješ svoje kroky, to  čo potrebuješ urobiť, a ja  budem v procese  realizácie pri tebe. 

Nie je to ľahká cesta, ale stojí za to.

Najčastejšie témy, s ktorými sa na mňa obracajú mladí klienti:

 • ako si stanoviť ciele, čo vlastne chceš dosiahnuť,
 • ako nájsť svoje superskills, silné stránky,
 • ako dosiahnuť úspešné výsledky v štúdiu a kariére,
 • ako si vybrať vhodnú školu alebo prácu,
 • ako efektívne komunikovať,
 • ako zvládať svoje emócie a udržať si  emocionálnu rovnováhu,
 • ako si vytvoriť kvalitné vzťahy v rodine, v práci a v partnerstve,
 • ako sa zbaviť  nerozhodnosti, nízkeho sebavedomia,
 • ako zvládať stres  a konflikty,
 • ako prestať  mať negatívny obraz o sebe, 
 • ako sa zbaviť zvyku uprednostňovať potreby iných, závislosti na vzťahoch,
 • ako si stanoviť vlastné hranice,
 • ako sa naučiť mentálnej reziliencii , teda psychickej odolnosti.

ČO ZÍSKAŠ V MOJOM SPRIEVODE?

 • spoznáš najdôležitejšieho človeka v tvojom živote – seba a svoje silné stránky
 • pochopíš ako ovplyvňujú fyzické, mentálne a socializačné zmeny , ktorými prechádzaš tvoj život
 • naučíš sa dôsledne pracovať na sebe
 • naučíš sa prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a lepšie komunikovať so svojim okolím
 • získaš zdravé sebavedomie a nájdeš motiváciu k dosiahnutiu svojich cieľov
 • budeš sám/a sebou a budeš vedieť čo chceš dosiahnuť v živote
 • staneš sa režisérom vlastného života
 • dostaneš sa  na takú úroveň psychickej odolnosti, ktorá  ti umožní viesť kvalitný život bez zbytočných konfliktov, bez prispôsobovania sa na úkor seba alebo uprednostňovania iných

MOJA Ponuka pre rodičov
a dospelých v okolí mladých ľudí:

Generácia Z a generácia A? Kto to vlastne sú? Dnešní tínedžeri, mladí dospelí a ďalšia generácia  tínedžerov.
Jedno však majú spoločné, líšia sa od tých predošlých generácií.

Zdá sa, že generačné rozdiely sa prehlbujú. Väčšina dospelých vidí digitálnych zombíkov, zatiaľ čo mladí ľudia vidia zmätených dospelých. Dnešní dospievajúci a mladí dospelí okrem biologických, sociálnych a intelektuálnych zmien vo svojom živote čelia aj množstvu výziev z vonkajšieho sveta, ako sú požiadavky školy alebo práce, ekonomické a zdravotné problémy.

Výzvam samozrejme čelia aj iné generácie, avšak mladí ľudia sú zraniteľnejší a nemajú ešte vyvinutú psychickú odolnosť. Teda je dôležité, aby sa generácie navzájom spoznali. Aby sa navzájom akceptovali a rešpektovali.

Týmto spôsobom sa rozdiely medzi nimi nezmažú, ale ak sa budú navzájom rešpektovať a akceptovať, pričom sa zamerajú na spoločné body,
aj ich životy budú jednoduchšie.

Najčastejšie témy, s ktorými sa na mňa obracajú DOSPELÍ klienti:

 • ako pochopiť biologické, mentálne a socializačné zmeny , ktorými tínedžeri prechádzajú
 • ako reagovať vo vypätých emočných situáciách
 • ako efektívne komunikovať s tínedžermi bez konfliktov
 • ako podporovať a motivovať tínedžera
 • ako sa zachovať keď dieťa je zrazu na nepoznanie – bez cieľa, bez motivácie, príliš utiahnuté, príliš agresívne, nekomunikuje, odmieta všetko čo povieš, má zhoršené  výsledky v škole
 • ako spoznať príznaky zhoršenia mentálneho stavu mladých
 • ako zmeniť zaužívané negatívne rodinné vzorce,
 • ako byť hodnoverným dospelým pre mladých

ČO ZÍSKAŠ V MOJOM SPRIEVODE?

 • Spoznáš svoje silné stránky
 • Naučíš sa budovať dôveru a rešpekt
 • Naučíš sa ako čo najlepšie podporovať tínedžera pri hľadaní svojej identity
 • Naučíš sa ako zvládať konflikty
 • Získaš nadhľad a iný pohľad na situáciu v ktorej sa nachádzate
 • Získaš schopnosť meniť zaužívané schémy vo výchove
 • Vytvoríš si vzťah s tínedžerom na základe vzájomnej dôvery a rešpektu
 • Sebapoznávaním a zmenou v postoji sa staneš hodnoverným dospelým pre tínedžera

CERTIFIKÁTY

kontakt obálka

NEVÁHAJ MA KONTAKTOVAŤ

Emoke Benkova in black

Mgr. Emőke Benková, ACPC

Vajanského 44

94002 Nové Zámky

benkova@emoke.sk

+421904611177

www.emoke.sk

Emoke Benkova logo cesta

© 2023 | Mgr. Emőke Benková, ACPC

webdesign by Langermann |  edited by creativoo