Ponúkam sprievod na ceste k riešeniu, úspech je VÁŠ!

Mgr. Emőke Benková, ACPC

Tento život je vaše dobrodružstvo, a kam vaša cesta povedie, rozhodujete len vy sami.

Tobias Beck

Moja osobná skúsenosť je veľmi pozitívna a môžem ju vrelo odporučiť každému, kto potrebuje viesť procesom nachádzania a spoznávania odpovedí na dlho otvorené otázky, ale hlavne mu ukáže, aké je dôležité sa neprestávať pýtať samého seba a vedieť sa pýtať tie správne otázky. Všetky naše stretnutia sa niesli v príjemnej atmosfére aj napriek tomu, že som riešila zložité a komplexné dilemy.
Janka Borošová
klient Nové Zámky

Sme na ceste životom s cieľom prežiť ho čo najlepšie a zanechať za sebou stopu. Niekedy kráčame priamo, potom kľukatými chodníčkami prídeme k rázcestiam, aj do slepých uličiek. Niekedy sa treba aj o kúsok vrátiť a znovu sa pohnúť, občas sa zastaviť a vybrať sa presne po tej, ktorá nás zavedie k vytúženému cieľu.

Tak som sa aj ja vydala na cestu ako väčšina mladých so snami o budúcnosti. Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave anglický a maďarský jazyk a literatúru. Žijem a učím na strednej škole v Nových Zámkoch. Sama sa neustále učím, ako napredovať vo svojej profesii a ako stále zlepšovať vlastný život. Ako učiteľka som hľadala prienik medzi rôznorodými rolami, ktoré učiteľ zastáva. Počúvala som a pozorovala...

Filozofiu koučingu som spoznala zo zahraničnej literatúry práve v súvislosti s prácou s teenagermi. Tak som našla svoju cestu: sprevádzať mladých ľudí po ceste k uvedomeniu si svojich vlastných vnútorných zdrojov, motivovať ich k nachádzaniu odvahy myslieť kriticky a hľadať riešenia pre dosiahnutie svojich cieľov, prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a plniť si sny. Neustále som sa zamýšľala nad tým, ako na mojej ceste skĺbiť svoje skúsenosti a rozšíriť svoje kompetencie aj v inej pomáhajúcej profesii pre každého, kto chce nájsť svoju vlastnú cestu. Po vyše 25 rokoch práce s ľuďmi s rešpektom k osobnosti klienta a dôverou v jeho schopnosti nájsť svoju cestu pokračujem v sprevádzaní klientov v osobnostnom aj pracovnom rozvoji už ako certifikovaný kouč.

S čím som sa stretla na mojej ceste ?

 • Občas zablúdite a zrazu neviete ako a kam ďalej.
 • Skúšate, ale nedarí sa vám prísť do cieľa.
 • Dobre mienené rady, s ktorými sa nestotožňujete, predlžujú cestu.
 • Páčiť sa okoliu za každú cenu môže byť slepá ulička.

 • Ísť po vyšliapanej ceste nemusí byť to najlepšie.
 • A prečo sa vôbec vydať na cestu?
 • Prokrastinácia, teda odkladanie prvého kroku z rôznych dôvodov, môže viesť k strate cieľa.

 

 • Ako nabrať energiu a motiváciu pred dôležitým krokom?
 • Riešení je viac, ale ktoré si vybrať?
 • Dokážem to?
 • Vlastne prečo? Veď už je neskoro.

 

Podobné otázky a situácie sa vyskytujú počas cesty v osobnom alebo aj pracovnom živote.

Na koho sa obrátiť, keď máte v hlave podobné otázky?

Môžeme mať najlepších priateľov, blízkych, spolupracovníkov, avšak sa stáva, že aj nechtiac ovplyvnia naše rozhodnutia svojím subjektívnym videním.

Psychológ, terapeut svojimi odbornými vedomosťami pomáha nájsť riešenie na situáciu klienta aj analyzovaním príčin z minulosti, ktoré ovplyvňujú vzniknutú situáciu.

Kouč, teda koučing sa orientuje na dosahovanie cieľov v budúcnosti. Kouč podporuje klienta v hľadaní riešenia vo vzniknutej životnej alebo  pracovnej situácii.  Je to  profesionálne riadený rozhovor kouča a klienta, kde kouč aktívne počúva, vhodne zvolenými otázkami sprevádza klienta k jeho cieľu a podporuje jeho uvedomenia, zodpovednosť a  kreativitu pri hľadaní riešení a stanovení potrebných krokov. Odpovede a riešenia má klient, kouč nesúdi, neradí, nepodsúva vlastné myšlienky alebo názory. Rešpektuje individualitu klienta, jeho potreby, vytvára bezpečné a diskrétne prostredie. Kouč sa riadi pravidlami Etického kódexu kouča a využíva 11 kompetencií kouča podľa ICF / Medzinárodná federácia koučov/.

Ako prebieha sedenie u kouča?

Mgr. Emőke Benková, ACPC

Ako prebieha sedenie u kouča?

Po stanovení želaného riešenia témy/dilemy klienta s ktorou prichádza, kouč aktívne počúva, kladie cielené otázky a používa koučovacie metódy.

Ciele sedenia:

 • zamyslenie a uvedomenie,
 • vnímanie vlastných vnútorných zdrojov,
 • pomenovanie silných stránok,
 • zlepšené vnímanie reality,
 • riešenie témy/dilemy,
 • stanovenie  krokov k realizácii riešenia,
 • posilnenie  vôle, zodpovednosti a  schopností klienta.
V istých prípadoch sa riešenia nájdu už počas jedného sedenia, klient podľa vlastného rozhodnutia môže pokračovať v spolupráci s koučom.

Life Coaching by Emőke

Práve rozmýšľate ako ďalej?

Ste na začiatku cesty k zmene?

Hľadáte svoje vlastné ja?

Chcete odhaliť svoje zdroje?

Stratili ste sa na svojej ceste?

Potrebujete pozorné uši?

Špeciálne pre mladých ľudí, ale aj pre rodičov:

Teen Coaching by Emőke

• spoznáte možnosti k sebarozvoju

• dokážete ovládať svoje emócie

• budujete sebadôveru

• spoznáte svoje silné stránky

• naučíte sa kroky k sebarealizácii

• nájdete vnútornú motiváciu

• naučíte sa kriticky myslieť

• dokážete efektívne komunikovať

ČO VÁS ČAKÁ NA TEEN KOUČINGU?
 • pozorné uši dospelého
 • dôverné prostredie pre rozhovor
 • dôveru v tvojich schopnostiach
 • partnerský vzťah s dospelým na základe vzájomného rešpektu
Práve tá presne cielená otázka môže rozsvietiť svetlo na ceste k zmene

Verte, že môžete a ste v polovici cesty.

Theodore Roosevelt

CERTIFIKÁTY

kontakt obálka

NEVÁHAJTE MA KONTAKTOVAŤ

Emoke Benkova in black

Mgr. Emőke Benková, ACPC

Vajanského 44

94002 Nové Zámky

benkova@emoke.sk

+421904611177

www.emoke.sk

Emoke Benkova logo cesta

© 2021 | Mgr. Emőke Benková, ACPC

webdesign by Langermann |  edited by kouc.club