Naplánuj si bezplatnú 30-minútovú konzultáciu ešte dnes!

Naplánuj si bezplatnú 30-minútovú konzultáciu ešte dnes!

Koučka &
expertka
na teenagerov

Mgr. Emőke Benková

Ako koučka a lektorka, expertka na teenagerov a zdravé sebavedomie žien vo vzťahoch pomáham budovať rešpektujúce vzťahy, nastaviť si zdravé osobné hranice, objaviť vlastnú sebahodnotu a sebavedomie, naučiť sa podporujúcou komunikáciou dosiahnuť prepojenie generácií a prerámcovať neužitočné vzorce vo vzťahoch.

Koučka & Expertka
na teenagerov

Mgr. Emőke Benková

Ako koučka a lektorka,
expertka na teenagerov
a zdravé sebavedomie žien vo vzťahoch
pomáham budovať rešpektujúce vzťahy,
nastaviť si zdravé osobné hranice,objaviť
vlastnú sebahodnotu a sebavedomie,
naučiť sa podporujúcou komunikáciou
dosiahnuť prepojenie generácií a
prerámcovať neužitočné vzorce vo vzťahoch.

Prečo Ti pomôžem práve ja?

Prečo Ti pomôžem práve ja?

Čas, ktorý spolu strávime, bude tou najlepšou investíciou do vytúženého života. Keď sa chceš cítiť lepšie vo vzťahu k sebe aj svojim blízkym,
v osobných aj pracovných vzťahoch.
Zarezervuj si prvú BEZPLATNÚ konzultáciu:

Koučujem v slovenčine, maďarčine a angličtine

Môj príbeh

od učiteľky a matky ku koučke

Dôkladne poznám svet teenagerov, mladých dospelých, rodičov a učiteľov. Na vlastnej koži som zažívala, aký je ich život, s akými prekážkami sa stretávajú a aké kroky sa dajú naučiť k prekonávaniu týchto prekážok.
Ako matka dnes už dospelej dcéry som sama zažila ako je dôležité pre vytvorenie zdravých vzťahov najskôr objaviť vlastnú sebahodnotu, nastaviť si osobné hranice, so zdravým sebavedomím si nastaviť podporujúcu komunikáciu, prerámcovať, zmeniť neužitočné vzorce z minulosti.
Cez skúsenosti v práci s teenagermi som spozorovala, že v tejto vývojovej fáze teenageri potrebujú dôverné prostredie, pozorné uši nestranného dospelého a rešpektovanie ich osobnosti, aby v období dospievania mali pevnú oporu.

Čo o mne povedali

moji klienti

moji klienti

Mená klientov neuvádzam z dôvodu rešpektovania žiadosti mojich klientov o anonymitu

1. Life koučing pre osobnostný rozvoj rodičov a dospelých

Čo všetko získaš v mojom sprievode?

 • Spoznáš a dokážeš si udržať vlastnú sebahodnotu
 • Získaš dôveru vo svoje schopnosti
 • Pochopíš svoje zraniteľné stránky
 • Získaš schopnosť meniť zaužívané schémy vo výchove
 • Naučíš sa budovať dôveru a rešpekt
 • Zdokonalíš sa v počúvaní a podporovaní teenagera pri hľadaní vlastnej identity
 • Osvojíš si zručnosť zvládať stres a konflikty
 • Naučíš sa zadeliť si svoj čas efektívne
 • Získaš nadhľad a iný pohľad na situáciu v ktorej sa nachádzate
 • Vytvoríš a udržíš si vzťah s teenagerom na základe vzájomnej dôvery a rešpektu
 • Sebapoznávaním a zmenou v postoji sa staneš hodnoverným dospelým pre teenagera
 • Zistíš, že spoznávaním seba sa menia všetky tvoje vzťahy – aj ten k sebe, k lepšiemu
 • Ako pochopiť biologické, mentálne a socializačné zmeny , ktorými tínedžeri prechádzajú
 • Ako reagovať vo vypätých emočných situáciách
 • Ako efektívne komunikovať s tínedžermi bez konfliktov
 • Ako podporovať a motivovať tínedžera
 • Ako sa zachovať keď dieťa je zrazu na nepoznanie – bez cieľa, bez motivácie, príliš utiahnuté, príliš agresívne, nekomunikuje, odmieta všetko čo povieš, má zhoršené výsledky v škole
 • Ako spoznať príznaky zhoršenia mentálneho stavu mladých
 • Ako zmeniť zaužívané negatívne rodinné vzorce
 • Ako udržať vlastné zdravé sebavedomie
 • Ako si vytvoriť vlastné osobné hranice a pravidlá
 • Ako zvládať svoje emócie a udržať si emocionálnu rovnováhu,
 • Ako sa zbaviť zvyku uprednostňovať potreby iných,
 • Ako zistiť závislosť na vzťahoch a čo s tým
 • Ako sa zbaviť separačnej úzkosti, keď dieťa dospieva
 • Ako sa naučiť mentálnej reziliencii , teda psychickej odolnosti.
 • Ako sa stať hodnoverným dospelým pre mladých

Generáciu Z a generácia Alfa? Kto  vlastne sú?

Dnešní tínedžeri, mladí dospelí a nastupujúca generácia  tínedžerov. Jedno však majú spoločné, líšia sa od tých predošlých generácií. Zdá sa, že generačné rozdiely sa prehlbujú. Väčšina dospelých vidí digitálnych zombíkov, zatiaľ čo mladí ľudia vidia zmätených dospelých. Dnešní dospievajúci a mladí dospelí okrem biologických, sociálnych a intelektuálnych zmien vo svojom živote čelia aj množstvu výziev z vonkajšieho sveta, ako sú požiadavky školy alebo práce, ekonomické a zdravotné problémy. Výzvam samozrejme čelia aj iné generácie, avšak mladí ľudia sú zraniteľnejší a nemajú ešte vyvinutú psychickú odolnosť.

Teda je dôležité, aby sa generácie navzájom spoznali. Aby sa navzájom akceptovali a rešpektovali. Týmto spôsobom sa rozdiely medzi nimi nezmažú, ale ak sa budú navzájom rešpektovať a akceptovať, pričom sa zamerajú na spoločné body, aj ich životy budú jednoduchšie.

 

Life koučing je sedenie s koučom, ktorý používa metódu koučing. Koučing je teda dialóg, v ktorom kouč sprevádza klienta procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania a kladenia vhodných otázok. Cieľom je nájsť najlepšie riešenie pre klienta, ktoré mu je vlastné, rozvinúť jeho potenciál a sebadôveru. Koučovaný je vedený k tomu, aby prevzal zodpovednosť a iniciatívu vo svojom súkromnom či profesijnom živote.

Čo všetko získaš v mojom sprievode?

 • Spoznáš a dokážeš si udržať vlastnú sebahodnotu
 • Získaš dôveru vo svoje schopnosti
 • Pochopíš svoje zraniteľné stránky
 • Získaš schopnosť meniť zaužívané schémy vo výchove
 • Naučíš sa budovať dôveru a rešpekt
 • Zdokonalíš sa v počúvaní a podporovaní teenagera pri hľadaní vlastnej identity
 • Osvojíš si zručnosť zvládať stres a konflikty
 • Naučíš sa zadeliť si svoj čas efektívne
 • Získaš nadhľad a iný pohľad na situáciu v ktorej sa nachádzate
 • Vytvoríš a udržíš si vzťah s teenagerom na základe vzájomnej dôvery a rešpektu
 • Sebapoznávaním a zmenou v postoji sa staneš hodnoverným dospelým pre teenagera
 • Zistíš, že spoznávaním seba sa menia všetky tvoje vzťahy – aj ten k sebe, k lepšiemu

2. Koučing teenagerov a prepájanie generácií

Čo všetko získaš v mojom sprievode?

Čo všetko získaš v mojom sprievode?

 • Spoznáš najdôležitejšieho človeka v tvojom živote – seba a svoje silné stránky, talenty
 • Pochopíš ako ovplyvňujú fyzické, mentálne a socializačné zmeny , ktorými prechádzaš tvoj život
 • Osvojíš si návyk dôsledne pracovať na sebe
 • Naučíš sa prebrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia
 • Naučíš sa lepšie komunikovať so svojim okolím
 • Získaš zdravé sebavedomie
 • Nájdeš motiváciu k dosiahnutiu svojich cieľov
 • Naučíš sa zadeliť si efektívne svoj čas
 • Budeš sám/a sebou a budeš vedieť čo chceš dosiahnuť v živote
 • Staneš sa režisérom vlastného života
 • Dostaneš sa na takú úroveň psychickej odolnosti, ktorá  ti umožní viesť kvalitný život bez zbytočných konfliktov, bez prispôsobovania sa na úkor seba alebo uprednostňovania iných
 • Zistíš, že spoznávaním seba sa menia všetky tvoje vzťahy – aj ten k sebe, k lepšiemu!
 • Ako si stanoviť ciele, čo vlastne chcem dosiahnuť,
 • Ako nájsť svoje superskills, silné stránky,talenty
 • Ako dosiahnuť úspešné výsledky v štúdiu a kariére,
 • Ako si vybrať vhodnú školu alebo prácu,
 • Ako efektívne komunikovať,
 • Ako zvládať svoje emócie a udržať si emocionálnu rovnováhu,
 • Ako si vytvoriť kvalitné vzťahy v rodine, v práci a v partnerstve,
 • Ako sa zbaviť nerozhodnosti, nízkeho sebavedomia,
 • Ako zvládať stres a konflikty,
 • Ako prestať mať negatívny obraz o sebe, 
 • Ako sa zbaviť zvyku uprednostňovať potreby iných, závislosti na vzťahoch,
 • Ako si stanoviť vlastné hranice,
 • Ako sa naučiť mentálnej reziliencii , teda psychickej odolnosti.

Máš pocit, že sa strácaš  v spleti povinností, záujmov, dostávaš sa do konfliktov s inými, nerozumieš tomu čím prechádzaš, tvoje pocity sú počas dňa protichodné, tvoje emócie sa striedajú od tých najhorších až po najlepšie, cítiš sa pod tlakom, nevieš ako ďalej?

Vieš kde sa nachádza kľúč k riešeniu? Je v tvojich rukách. Riešenie si vyžaduje otvorenú myseľ a rozhodnutie, že je čas na zmenu.  Otázkou je, na koho sa obrátiť, keď sa chceš naučiť ako nájsť riešenia, ako zmeniť tvoju situáciu. Okrem toho, že sa môžeš obrátiť na najbližšie okolie, môžeš sa samozrejme obrátiť aj na profesionála.  Kúzlo koučovania spočíva v tom, že prostredníctvom mojich otázok nájdeš riešenia, ktoré sú pre teba najlepšie,  prostredníctvom uvedomení si naplánuješ svoje kroky, to  čo potrebuješ urobiť, a ja  budem v procese  realizácie pri tebe. Plne ti dôverujem. Podporujem ťa. Nie je to ľahká cesta, ale stojí za to.

3. Efektívna komunikácia a rešpektujúce vzťahy pre skupiny

Čo si osvojíš na skupinových stretnutiach?

Napriek tomu, že si myslíme, že komunikovať dokážeme všetci, naše každodenné vzťahy v osobnom aj pracovnom živote odzrkadľujú iný stav.

Mnohokrát sa nerozprávame jeden s druhým, ale iba rozprávame na seba.

Pod stresom a v spoločnosti moderných technológií komunikácia zlyháva aj pri počúvaní.

Vznikajú nedorozumenia, konflikty, odpájame sa jeden od druhého, strácame jeden druhého.

Efektívne komunikovať je tiež zručnosť, ktoré sa dá naučiť, zdokonaľovať a udržiavať.

Čo si osvojíš na skupinových stretnutiach?

 • Ako komunikovať spôsobom, ktorý podporuje porozumenie a vzájomný rešpekt
 • Ako si zadefinovať zámer komunikácie
 • Ako sa naučiť komunikovať na rôznych úrovniach komunikácie
 • Ako aktívne počúvať druhého
 • Ako byť vypočutí
 • Ako zistiť a rozhodnúť sa z akej pozície komunikujem
 • Ako si prebrať zodpovednosť za svoje slová
 • Ako riešiť konflikty
 • Ako pracovať s emóciami v komunikácii
 • Ako sa dáva konštruktívna spätná väzba
 • Ako povedať NIE iným a povedať ÁNO sebe
 • Ako komunikovať v pracovnom živote
 • Ako komunikovať v osobnom živote
 • Ako komunikovať s prijímaním a súcitom

Napriek tomu, že si myslíme, že komunikovať dokážeme všetci, naše každodenné vzťahy v osobnom aj pracovnom živote odzrkadľujú iný stav.

Mnohokrát sa nerozprávame jeden s druhým, ale iba rozprávame na seba.

Pod stresom a v spoločnosti moderných technológií komunikácia zlyháva aj pri počúvaní.

Vznikajú nedorozumenia, konflikty, odpájame sa jeden od druhého, strácame jeden druhého.

Efektívne komunikovať je tiež zručnosť, ktoré sa dá naučiť, zdokonaľovať a udržiavať.

4. Rodinné konštelácie s figúrkami

Čo všetko získaš vďaka konšteláciám?

Čo všetko získaš vďaka konšteláciám?

 • Informácie o tom, čo sa deje v systéme/rodine, o dôležitých vzťahoch a prepojeniach 
 • Informácie o tom, ako je možné danú situáciu riešiť
 • Ako sa naučiť nepreberať nezdravé vzorce správania
 • Na úrovni emócií budeš mať možnosť prežiť si svoju pozíciu a vzťahy k ostatným členom systému alebo to, čo sa aktuálne v systéme deje
 • Na telesnej úrovni si budeš môcť na vlastnej koži zažiť a v tele ukotviť tvoju novú pozíciu v systéme/rodine
 • Ako hlbšie načrieť do samého seba a problému či situácie, ktorú riešiš
 • Ako si vytvoriť rodokmeňa a pochopiť vlastné postavenie v skupine
 • Reálny obraz nového usporiadania systému, ktorý na teba bude pôsobiť aj po skončení konštelácie a skrze teba na tvoju realitu
 • Ako vyriešiť situácie, v ktorých si zaseknutý, nevieš sa pohnúť ďalej, alebo sa ti stále opakujú

Konštelácie slúžia k zisteniu toho, čo sa nám deje a prečo sa nám to deje. Táto metóda umožňuje pozrieť sa na situáciu ako celok, ktorého sme súčasťou. Zmena pohľadu vo svojom vnútri spôsobuje, že reagujeme na svoje okolie inak. A práve takto môžeme vyriešiť problémy rodinné, vzťahové, pracovné či dokonca aj zdravotné.

Konštelácia sa väčšinou robí v malej skupine ľudí, ktorú vedie facilitátor. Môžu sa vykonávať aj individuálne. Cieľom konštelácií je pomôcť klientovi jednak vidieť systém ako celok a následne nájsť riešenie. Klient si vyberie figúrky zo svojho systému a umiestni ich v priestore tak, aby sa vytvoril obraz systému. Facilitátor sa počas toho snaží odhaliť skryté dynamiky a vzťahy medzi figúrkami a identifikovať narušené rovnováhy. Výsledkom je viditeľná zmena kvality vzťahov, nakoľko sa systém stáva fungujúci a vyvážený.

Inšpiratívne rozhovory so mnou

spoznaj ma hlbšie

Moje certifikáty

a dosiahnuté úspechy

certifikat timovy koucing
certifikat relations coaching
certifikat timovy koucing
certifikat relations coaching
kontakt obálka

Neváhaj ma kontaktovať

a nájdeme riešenie spoločne

Kontaktné informácie

benkova@emoke.sk

+421904611177

www.emoke.sk

Sociálne siete

Fakturačné údaje

Mgr. Emőke Benková

Vajanského 44

94002 Nové Zámky

 IČO: 54664713

DIČ: 1047356849

IČ DPH: SK1047356849

Členstvo

© 2024 | Mgr. Emőke Benková

webdesign by Langermann